slider image

N.V.P.H.

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren

N.V.P.H.Logo N.V.P.H.

Main content N.V.P.H.

Kort Geding NVPH vs PostNL

De ongeldigverklaring van de postzegels in guldenswaarde op 1 november a.s.noodzaakt de NVPH naar de rechter te stappen

 

Gisteren heeft een Kort Geding tussen NVPH en PostNL in het Paleis van Justitie te Den Haag plaatsgevonden. Er was een verrassend groot aantal NVPH-leden en andere belangstellenden op komen dagen, zodat de rechtszaal sfeervol gevuld was en een klein aantal mensen de gehele zitting zelfs heeft moeten blijven staan.

Inzet was het eenzijdig en onverwacht ongeldig verklaren van de postzegels in guldenswaarde op 1 november aanstaande. Hierdoor wordt de handel in postzegels (NVPH-leden) hard getroffen, maar ook een groot deel van de honderdduizenden verzamelaars van postzegels en een nog veel groter aantal particulieren dat nog zegels in de keukenla, tussen papieren en boeken, in de kluis e.d. heeft liggen. Al met al wordt geschat dat nog minimaal voor 20 miljoen euro tot maximaal zelfs 200 miljoen euro aan zegels in guldenswaarde in de omloop is.

De NVPH heeft geëist dat de datum van 1 november opgeschort wordt, zodat zij in een zgn. bodemprocedure in de gelegenheid gesteld zal kunnen worden de rechter er van te overtuigen dat PostNL bij een ongeldigverklaring op zijn minst een gelegenheid moet bieden ongeldig verklaarde zegels om te ruilen voor geldige frankeerwaarden. Dit had PostNL tot 2012 ook altijd in haar Algemene Voorwaarden opgenomen staan, maar welk artikel in de nieuwe Algemene Voorwaarden van 2012 ineens verdwenen bleek, zonder dat dit ook maar ergens aan te kondigen of te vermelden.

Ter zitting, die precies twee uur duurde, werden de argumenten van de NVPH en haar mede eisers ( één handelaar van buiten de NVPH en één verzamelaar om het veel bredere belang dan de NVPH alleen te illustreren) door haar advocaten naar voren gebracht en heeft de advocaat van PostNL diens zaak bepleit. Vervolgens kregen de advocaten van beide partijen nog de gelegenheid heel kort op het ter zitting naar voren gebrachte te reageren en richtte de rechter zich nog partijen zelf of zij hier nog iets aan toe te voegen hadden.
Het is op zich heel moeilijk te zeggen hoe het balletje nu gaat rollen. Hoe de rechter de aangevoerde argumenten waardeert en interpreteert is feitelijk  niet in te schatten. Ook de belangenafweging die hij dadelijk zal maken is onvoorspelbaar. Een (ogenschijnlijk) kleiner belang dat goed beargumenteerd wordt kan het afleggen tegen een slecht beargumenteerd maar (ogenschijnlijk) veel groter belang.

De uitspraak is op 12 juni

De problematiek tusen NVPH en PostNL blijft niet onopgemerkt door de media. De afgelopen tijd is de NVPH veel benaderd door de media, met name kranten en de radio besteden aandacht aan de problematiek, maar ook aan postzegels verzamelen. Hieronder treft u wat links aan naar de meest recente door Martijn Bulterman, voorrzitter van de NVPH, gegeven radiointerviews   

Vrijdag 24 mei Radio1 Werklunch start fragment vanaf 13.16 uur

http://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd?terugluisteren_dag=2013-05-24&terugluisteren_hour=13

Woensdag 29 mei Radio1 KRO Goedemorgen start fragment vanaf 10.25 uur

http://www.radio1.nl/terugluisteren/tijd?terugluisteren_dag=2013-05-29&terugluisteren_hour=10

Donderdg 30 mei Radio1     start fragment vanaf 09.26 uur

http://nos.nl/audio/512335-tussen-20-en-200-miljoen-aan-postzegels-niets-meer-waard.html

naar overzicht