slider image

N.V.P.H.

Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren

N.V.P.H.Logo N.V.P.H.

Main content N.V.P.H.

NVPH Poststempelcatalogus Nederlands-Indië

De NVPH Poststempelcatalogus Nederlands-Indië voorziet in de behoefte van een groot aantal verzamelaars van Nederlands-Indische filatelie en dan met name de liefhebbers van poststempels uit dat gebied.
Er is voor gekozen de meest gebruikte en verzamelde handstempelmodellen te beschrijven die door de Nederlands-Indische Posterijen in de jaren 1864 -1942 zijn gebruikt. Om de lezer te helpen bepaalde plaatsnamen te lokaliseren vindt de lezer bij dit boek vier prachtige reproducties van authentieke automobielkaarten van Nederlands-Indië

                  

Een beknopte inleiding in de postgeschiedenis van Nederlands-Indië vormt het startpunt van een van de meest utgebreide overzichten van puntenwaarderingen die tot nu toe gepubliceerd zijn. Toegelicht met een schat aan historisch bronmateriaal uit het voormalig PTT-Museum in Bandoeng en publicates van diverse grote namen uit de Nederlands-Indische filatelie vormt dit boekwerk een leidraad voor de liefhebber. De in het boek gebruikte puntenwaarderingen zijn gebaseerd op de tot nu toe bekende schaarsteverhoudingen van de diverse stempels. Aangezien de documentatie van zaken in Nederlands-Indië nooit zo volledig is geweest als hier in Nederland en in de roerige jaren 1942-1948 veel van de wel aanwezige documentatie verloren is gegaan kan dit boek nooit aanspraak maken op volledigheid. Dat is misschien ook nog wel het spannende aan dit verzamelgebied, vondsten zullen altijd mogelijk blijven.